1. Indeks
 2. Moduły
 3. Moduł redundantny MRDN-1s

Moduł redundantny MRDN-1s

Dane techniczne

Napięcie zasilania modułu
2 x 11-16V DC

Pobór prądu
30mA

Obciążalność obwodów (OUT1…OUT5)
1 A

Liczba wejść modułu
brak

Złącze 1-Wire
brak

Wymiary

Szerokość
139 mm
8 pól/modułów w rozdzielnicy

Wysokość
63 mm

Grubość
117 mm

Charakterystyka ogólna

Urządzenie redundancji zasilania jest jednym z elementów magistralnych systemu Ampio Smart Home komunikującym się z pozostałymi urządzeniami przez magistralę CAN.

Daje ono możliwość zasilenia urządzeń magistralnych z dwóch niezależnych zasilaczy. Zwiększa to w znacznym stopniu niezawodność całego systemu. W przypadku awarii jednego z zasilaczy moduł sygnalizuje jego awarię sygnałem dźwiękowym, a magistrala jest nadal
zasilana z kolejnego zasilacza.

Moduł posiada dwa wejścia sygnalizacji awarii, dla każdego z zasilaczy po jednym. W przypadku zasilaczy buforowych, z takim wyjściem daje to możliwość przesłanie sygnału o awarii do systemu Ampio, np. o uszkodzonym akumulatorze. Awaria może być sygnalizowana przez panele dotykowe lub aplikację mobilną.

Urządzenie posiada również rozdzielacz na 5 linii magistralnych oraz złącze do podłączenia rezystora zmniejszającego wpływ pojemności magistrali na jakość transmisji.

Z przodu modułu znajdują się diody sygnalizacyjne jakość transmisji i status poszczególnych obwodów zasilania i magistrali.

Każda z linii rozdzielacza posiada 1A zabezpieczenie przeciążeniowe dzięki czemu zwarcie zasilania w jednym z obwodów nie wpływa na pozostałe. Sygnalizacja świetlna przez diody LED na korpusie urządzenia ułatwi diagnostykę i lokalizację awarii.

Opis sygnalizacji świetlnej

Zielona dioda – komunikacja CAN:

 • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja CAN prawidłowa
 • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych urządzeń
 • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji w szynę CAN

Diody czerwone – stan poszczególnych obwodów:

 • napięcie zasilacza nr 1 poprawne
 • napięcie zasilacza nr 2 poprawne
 • napięcie wyjścia nr 1 poprawne*
 • napięcie wyjścia nr 2 poprawne*
 • napięcie wyjścia nr 3 poprawne*
 • napięcie wyjścia nr 4 poprawne*
 • napięcie wyjścia nr 5 poprawne*

*Jeśli dioda w danej sekcji nie świeci, oznacza to, że w tej gałęzi występuje zwarcie na linii zasilania bądź jej obciążenie przekracza 1A.

Opis sygnalizacji dźwiękowej

W przypadku spadku napięcia na którymś z wejść zasilających poniżej 11V, urządzenie sygnalizuje awarię przez krótkie dźwięki w odstępach 2 sekundowych.

Parametry zasilania

Do zasilenia magistrali można stosować zasilacze stabilizowane napięcia stałego – impulsowe lub liniowe, o napięciu znamionowym z zakresu od 11 do 16 V. Zakres ten obowiązuje przy zasilaniu wszystkich urządzeń magistralnych. Zaleca się używanie zasilaczy o identycznym
napięciu znamionowym.

Wymiary modułu

Wymiary podane są w mm.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.
Numer dokumentuWersjaData opublikowania
PO-441.020 kwiecień 2021

Powiązane artykuły