1. Indeks
  2. Moduły
  3. Moduł integracyjny MCON-232

Moduł integracyjny MCON-232

Dane techniczne

Napięcie zasilania modułu
11-16V DC

Pobór prądu spoczynkowy
15 mA

Pobór prądu maksymalny
20 mA

Złącze komunikacyjne
RS232

Wymiary

Szerokość
35 mm
2 pola/moduły w rozdzielnicy

Wysokość
120 mm

Grubość
65 mm

Charakterystyka ogólna

Moduł MCON-232 jest składnikiem systemu Ampio Smart Home i służy do konwersji transmisji z urządzeń ze złączem RS232 na standard CAN-Bus.

Sterowanie modułem odbywa się poprzez magistralę CAN-Bus.
Do zasilania modułu wymagane jest napięcie 11-16V DC.

Urządzenie posiada złącze portu RS232, złącze magistrali CAN oraz dwie diody sygnalizacyjne- zieloną i czerwoną.

Zielona dioda sygnalizuje status komunikacji CAN:

  • cykliczne jedno błyśnięcie co 1 sek. – komunikacja CAN prawidłowa
  • cykliczne dwa błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie odbiera informacji od pozostałych urządzeń
  • cykliczne trzy błyśnięcia co 1 sek. – moduł nie może wysłać informacji do magistrali CAN

Czerwona dioda sygnalizuje transmisję przez port RS232. Moduł daje możliwość zintegrowania z systemem Ampio Smart Home urządzeń posiadających port szeregowy zgodny ze standardem RS232. Są to między innymi klimatyzatory, rekuperatory, sprzęt audio, telewizory, systemy alarmowe, itd.

Programowanie

Przez swoją uniwersalność moduł MCON-232 jest jednym z nielicznych urządzeń, których nie aktualizuje się automatycznie. Wgrywanie oprogramowania możliwe jest jedynie „ręcznie”, wybierając odpowiedni plik z programem.

Dedykowane oprogramowanie identyfikowane jest po nazwie pliku, którego składnia jest w przeważającej części zgodna z przyjętą nomenklaturą dla aktualizacji urządzeń Ampio Smart
Home. Z tą tylko różnicą, że ostatnie dwie cyfry wersji oprogramowania definiują przeznaczenie programu.

I tak jeśli nazwa pliku ma schemat:

ampio_TXXX_PYYY_SZZZTT.amp

XXX typ urządzenia, dla urządzeń MCON ma wartość 25,
YYY wersja sprzętowa urządzenia,
ZZZ wersja oprogramowania,
TT przeznaczenie oprogramowania.

Poniżej lista dostępnych oprogramowań dla różnych wartości:

TTSymbolOpis
00TESTOprogramowanie testujące urządzenie
01INTEGRAIntegracja z systemem alarmowym Satel Integra
03UNI-ONEWAYJednokierunkowe integracje, wysyłanie
dowolnych rozkazów
05SPECJALNEOprogramowanie wykonywane dla konkretnych
integracji

Wymiary modułu

Wymiary podane są w mm.

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.

Schemat podłączenia

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce.
Numer dokumentuWersjaData opublikowania
PO-331.024 marzec 2021

Powiązane artykuły