1. Indeks
  2. Poradniki instalatora
  3. Integracja z DoorBird

Integracja z DoorBird

Generacja zdarzenia nr 255 (dzwonek DoorBird)

Najlepiej w pierwszej kolejności dodać w oprogramowaniu Ampio SmartHome Manager dodatkowego użytkownika dla domofonu i ustawić mu jakieś skomplikowane hasło nie do odgadnięcia. Nazwać go, np: doorbird.

Kolejnym etapem jest ustawienie doorbird’a by za pośrednictwem API-HTTP wygenerował w systemie Ampio zdarzenie.

W tym celu należy w oknie przeglądarki wpisać link o konstrukcji przedstawionej poniżej:

http://DOORBIRD_API_USER:DOORBIRD_API_PASSWORD@DOORBIRD_IP/bha-api/notification.cgi?url=http://AMPIO_SERWER_IP:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1&user=NAZWA_UZYTKOWNIKA_AMPIO_DOORBIRD&password=HASLO_UZYTKOWNIKA_AMPIO_DOORBIRD

Objaśnienie

DOORBIRD_API_USER
to nazwa użytkownika domofonu DoorBird, znajduje się ona na kartce cyfrowego paszportu dołączonego do domofonu przez producenta lub specjalnie do tego celu utworzonego
DOORBIRD_API_PASSWORD
to hasło użytkownika domofonu DoorBird, znajduje się ona na kartce cyfrowego paszportu dołączonego do domofonu przez producenta lub wygenerowane dla specjalnego użytkownika
DOORBIRD_IP
adres IP domofonu w sieci lokalnej, można go odczytać, np na stronie konfiguracji routera, poprzez wykorzystanie skanerów sieci IP, lub też na stronie online DoorBird’a po uprzednim zalogowaniu: https://www.doorbird.com/checkonline
AMPIO_SERWER_IP
adres serwera Ampio
NAZWA_UZYTKOWNIKA_AMPIO_DOORBIRD
nazwa użytkownika domofonu w systemie Ampio, utworzonego specjalnie dla domofonu
HASLO_UZYTKOWNIKA_AMPIO_DOORBIRD
ustawione dla użytkownika domofonu w systemie Ampio hasło.

Przykładowy adres skonstruowany na podstawie powyższego schematu:
http://dwerex001:56fdsxXD3se@192.168.111.45/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1&user=domofon&password=SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD

Możliwa jest również konstrukcja jak poniżej, gdzie hasło i użytkownik podane są w linku:
http://dwerex001:56fdsxXD3se@192.168.111.45/bha-api/notification.cgi?url=http://domofon:SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD@192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1

Tak skonstruowany link wklejamy w pole wpisywania adresu przeglądarki i zatwierdzamy, np. enterem.
Po poprawnym przyjęciu przez domofon konfiguracji zwróci nam informację o pozytywnym wpisaniu konfiguracji, która będzie podobna do poniższej:

{„BHA”: { „RETURNCODE”: „1”, „NOTIFICATIONS”: [{„event”: „doorbell1″,”subscribe”: „1”,”url”: „http://192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF„,”user”: „domofon”,”password”: „SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD”,”relaxation”: „10”}]}}

Integracja przez aplikację DoorBird

Dodanie linku jest również możliwe przez aplikację mobilną i zakładkę Administracja. Po wybraniu ustawianego domofonu na liście opcji znajduje się pozycja „HTTP(s) Calls. Wchodzimy w nią i dodajemy link o postaci podobnej do poniższej:
http://domofon:SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD@192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1

Kliknij, aby powiększyć i otworzyć w nowej zakładce

Podsumowanie

Po tych operacjach wciśnięcie przycisku domofonu w systemie zostanie wygenerowane zdarzenie nr 255 i możemy wykorzystać je np. do wyzwolenia buzzera, czy błyśnięciem światłami.

Należy jednak pamiętać, że to zdarzenie tak jak wszystkie zdarzenia wygenerowane przez API Ampio nie będzie widziane przez serwer. Nie można zatem tworzyć od nich warunków.

Gotowe!

Numer dokumentuWersjaData opublikowania
PO-401.014 kwiecień 2021

Powiązane artykuły