1. Indeks
  2. Poradniki instalatora
  3. Aktualizacja karty SD modułu serwera M-SERV

Aktualizacja karty SD modułu serwera M-SERV

Wstęp

W tym poradniku przedstawimy jak zaktualizować obraz karty SD w module serwera Ampio Smart Home M-SERV. Aktualizacja serwera pozwala nam korzystać z nowych funkcji systemu Ampio Smart Home, które cały czas są rozwijane i dodawane oraz uzyskać poprawki istniejących już funkcji.

Stworzenie kopii zapasowej

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy obowiązkowo wykonać kopię zapasową bazy
danych serwera. Jeśli tego nie zrobimy będziemy musieli ponownie konfigurować działanie modułu M-SERV. W celu wykonania kopii zapasowej uruchamiamy program Ampio Smart Home Manager i łączymy się z naszym modułem M-SERV. Po nawiązaniu prawidłowego połączenia, z menu Plik wybieramy opcję „Zapisz konfigurację do pliku” i zapisujemy ją na dysku komputera lokalnego. Teraz możemy bezpiecznie przystąpić do aktualizacji serwera M-SERV.

Wyciągnięcie karty SD

Aktualizacja wymaga rozkręcenia obudowy serwera i wyjęcia z niego karty micro SD.

Należy pamiętać aby wykonywać poniższe kroki po odłączeniu zasilania modułu
serwera M-SERV!

W celu otwarcia obudowy serwera wykręcamy cztery wkręty na spodzie obudowy zaznaczone strzałkami na zdjęciu poniżej.

Po otwarciu obudowy odpinamy wtyczkę łączącą moduł bezprzewodowy LoRa (jeśli moduł taki posiada) w celu łatwiejszego dostępu do wnętrza.

Lokalizujemy kartę micro SD (zaznaczoną na zdjęciu poniżej) i wyciągamy ją z gniazda. W starszych modułach w celu wyciągnięcia karty należy ją delikatnie wcisnąć aby zwolnić zatrzask trzymający kartę micro SD – karta wyskoczy automatycznie. W nowszych modułach gniazdo nie jest wyposażone w zatrzask i wyciągnięcie karty następuje przez lekkie wyciągnięcie karty.

Pobieranie i wgrywanie obrazu karty SD

Następnie należy pobrać najnowszą wersję obrazu karty SD dla serwera M-SERV. W tym celu przechodzimy na stronę www.ampio.pl i wybieramy STREFĘ INSTALATORA (zaznaczona kwadratem poniżej).

Po zalogowaniu się do strefy z listy po prawej stronie wybieramy „Obrazy kart SD dla serwera IP”, wybieramy najnowszą wersję obrazu i zapisujemy ją np. na Pulpicie komputera lokalnego. Pobrany plik jest to archiwum ZIP z właściwym obrazem karty z rozszerzeniem .img dostępny po rozpakowaniu archiwum.

Teraz musimy „wypalić” pobrany obraz na naszą kartę micro SD. Nie wystarczy tylko przegrać plik na kartę SD – musimy w tym celu skorzystać z odpowiedniego programu gdyż karta jest przeznaczona do odczytu dla systemu Linux. My zalecamy korzystanie z programu Etcher, dostępnego do pobrania na stronie:

https://www.balena.io/etcher/

Wyjętą kartę micro SD należy umieścić w czytniku kart pamięci. Po włożeniu czytnika do gniazda USB, zostanie ona wykryta przez komputer pod odpowiednią literą dysku (np. F:).
Należy ją zapamiętać, ewentualnie sprawdzić przez „Mój komputer” czy litera odpowiada odpowiedniemu dyskowi/karcie pamięci.

Jeżeli pojawi się komunikat o problemie z odczytem karty i propozycją jej sformatowania, należy go zignorować, gdyż karta jest zapisana plikami w systemie Linux, które nie są widoczne przez system Windows.

W programie Etcher otwieramy zapisany plik obrazu karty SD oraz wybieramy odpowiednią literę dysku, pod którą widoczna jest nasza karta microSD w czytniku kart pamięci. W przypadku programu Etcher, nośnik pamięci jest najczęściej wybierany automatycznie. Należy jednak dokładnie sprawdzić literę dysku, gdyż wybranie nieodpowiedniej może skasować pliki na dysku lokalnym komputera.

Następnie naciskamy przycisk „Flash” i czekamy, aż obraz zostanie przekopiowany na kartę microSD. Ta operacja może trwać kilka minut.

Po zakończeniu powyższej operacji wyciągamy kartę microSD z czytnika i umieszczamy ponownie w module serwera M-SERV. Podpinamy 4-pinową wtyczkę łączącą moduł bezprzewodowy LoRa (jeśli moduł taki posiada).

Skręcamy z powrotem obudowę i podłączamy wszystkie złącza, na końcu wkładając wtyczkę z
zasilaniem modułu. Czekamy na pełne uruchomienie modułu serwera, a następnie uruchamiamy aplikację Ampio SmartHome Manager i nawiązujemy połączenie z naszym modułem M-SERV.

Przywracamy kopię zapasową bazy danych naszego serwera korzystając z opcji Plik > Wczytaj
konfigurację z pliku.

Aktualizacja jest zakończona, a nasz system Ampio SmartHome działa zgodnie z naszą poprzednią konfiguracją oraz nowymi funkcjami i poprawkami.

Numer dokumentuWersjaData opublikowania
PO-671.17 grudzień 2021

Powiązane artykuły